Här kommer efterhand bilder som tagits under ÖresundBo projektet mm.

 

Här finns bilder som visar förslag på hur stationens östra del och torget kan utvecklas och förskönas. Om du har förslag, synpunkter eller annat så kontakta:

Anna Terning
Tel. nr: 0418-475391
Mobilnr: 0709-475397
Fax: 0418-475395
E-mail: anna.terning@svalov.se
 

Stationens östra del Torget

 

Barnens vision om framtidens Teckomatorp

Ute nu!!

Bilder från Teckomatorp tagna av Torpare

Nu påbörjad!!

Perrongen på stationen       Så här har det sett ut en gång

Nu på plats !!